☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 22.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2006 (początek V kadencji)

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

1.

I/1/2006z21listopada2006r.

W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

2.

I/2/2006 z 21 listopada2006r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

3.

I/3/2006 z 21 listopada2006r. W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania radnego na zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej

4.

I/4/2006 z 21listopada2006r. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej

5.

II/5/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie objęcia obowiązków przez Burmistrza Połczyna-Zdroju

6.

II/6/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego i przewodniczącego Komisji

7.

II/7/2006 z 1 grudnia 2006 r.  W sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej, jej składu osobowego i przewodniczącego Komisji

8.

II/8/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Uzdrowiskowej

9.

II/9/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

10.

II/10/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie powołania składów osobowych stałuych komisji Rady Miejskiej

11.

II/11/2006 z 1 grudnia 2006 r. W sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej

12.

III/12/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie opłaty targowej

13.

III/13/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

14.

III/14/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

15.

III/15/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

16.

III/16/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

17.

III/17/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie podatku od posiadania psów

18.

III/18/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

19.

III/19/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

20.

III/20/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na rok 2007
 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

W przedmiocie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2007 rok prognozy długu publicznego Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

21.

III/21/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok"

22.

III/22/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie zatwierdzenia "Programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2007 rok"

23.

III/23/2006 z 13grudnia2006r.

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007

24.

III/24/2006 z 13grudnia2006r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Połczyna-Zdroju

25.

IV/30/2006 z 28grudnia2006r. W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2006 roku

26.

IV/31/2006 z 28grudnia2006r. W sprawie zaopiniowania propozycji ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320019,,Ostoja Drawska''

27.

IV/32/2006 z 28grudnia2006r. W sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego stanowiącego plan ochrony dla rezerwatu przyrody ''Torfowisko Toporzyk''

28.

IV/33/2006 z 28grudnia 2006r. W sprawie wynagradzania za czynności inkasa

29.

IV/34/2006 z 28grudnia 2006r. W sprawie przekazania samochodu pożarniczego STAR25

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X