☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2012

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
160. XVII/160/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
 161.  XVII/161/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu w trybie bezprzetargowym, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Sportowej
 162.  XVII/162/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych połozonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
 163.  XVII/163/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 164.  XVII/164/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdró w 2012 roku
 165.  XVII/165/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej
 166.  XVII/166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra
 167.  XVII/167/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej
 168.  XVII/168/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na rok 2012
169. XVIII/169/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości mieszkalnych na rzecz osób fizycznych
170. XVIII/170/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
171. XVIII/171/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 006 Połczyna-Zdroju
172. XVIII/172/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 006 Połczyna-Zdroju ich najemcom
173. XVIII/173/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego
174. XVIII/174/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości mieszkalnej wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
175. XVIII/175/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
176. XVIII/176/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju
177. XVIII/177/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój"
178. XVIII/178/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Połczynie-Zdroju
178a. XIX/178a/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej
179. XIX/179/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
180. XIX/180/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
181. XIX/181/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołacz gmina Połczyn-Zdrój
182. XIX/182/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju
183. XIX/183/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ogartowo gmina Połczyn-Zdrój
184. XIX/184/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
185. XIX/185/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działek gruntu pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a "Uzdrowiskiem Połczyn" Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju
186. XIX/186/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
187. XIX/187/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
188. XX/188/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
189. XX/189/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wijewództwu Zachodniop. na realizację "Budowa chodnika i zatoki przystankowej przy drodze wojew. nr 152 obr. Nowe Ludzicko
190. XX/190/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie na rzecz dierżawcy nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Zdrojowej
191. XX/191/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miej. Bolkowo gm. Połczyn-Zdrój
192. XX/192/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji komunikacyjnej Wojewody Koszalińskiego
193. XX/193/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomosci niezabudowanej, położonej w miejsc. Sucha gm. Połczyn-Zdrój
194. XX/194/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości mieszkalnej na rzecz osoby fizycznej
195. XX/195/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 r.
196. XX/196/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystapienia Gminy Połczyn-Zdrój do lokalnej Organizacji Turystycznej "Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy"
197. XX/197/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
198. XX/198/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 11
199. XX/199/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 11
200. XX/200/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 11
201. XX/201/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 11
202. XX/202/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 11
203. XX/203/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Połczyn-Zdrój w spółce MPGO spółka z ograniczona odpowiedzialnościa z siedzibą w Wardyniu Górnym
204. XXI/204/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążeniie nieruchomości
205. XXI/205/2012 z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
206. XXI/206/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, połozonej w miejscowości Gawroniec gmina Połczyn-Zdrój
207. XXI/207/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Połczynoe-Zdroju przy ul. Warszawskiej
208. XXI/208/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnkowie gmina Połczyn-Zdrój
209. XXI/209/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działek gruntu pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój a osobami fizycznymi
210. XXI/210/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
211. XXI/2011/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
212. XXI/212/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Systemy gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych"
213. XXI/213/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
214. XXII/214/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2011 rok" oraz "Sprawozdania finansowego Gminy Połczyn-Zdrój za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku"
215. XXII/215/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
216. XXII/216/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
217. XXII/217/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
218. XXII/218/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
219. XXII/219/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
220. XXII/220/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 001 Połczyna-Zdroju
221. XXII/221/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie ewidencyjnym Ogartowo gmina Połczyn-Zdrój
222. XXII/222/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Polnej
223. XXII/223/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości mieszkalnej wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
224. XXII/224/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości mieszkalnej w raz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
225. XXII/225/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zgody na współpracę Gminy Połczyn-Zdrój z Gminą Sławoborze i z Gminą Tychowo w ramach przygotowania wspólnej realizacji Projektu pt. "Przywracanie wartości zdegradowanych terenów poprzez rekultywację składowisk odpadów w granicach: Połczyn-Zdrój, Sławoborze, Tychowo"
226. XXII/226/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju
227. XXIII/227/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2012 roku, załącznik nr 1
228. XXIII/228/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie-Zdroju
229. XXIV/229/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buslary gm. Połczyn-Zdrój
230. XXIV/230/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój
231. XXIV/231/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Ogartowo gm. Połczyn-Zdrój
232. XXIV/232/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu połozonej w miejscowości Wardyń Górny gm. Połczyn-Zdrój
233. XXIV/233/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju dotyczącej wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
234. XXIV/234/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia pierszeństwa w nabyciu najmowanej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-Zdrój oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży
235. XXIV/235/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
236. XXIV/236/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
237. XXIV/237/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniów
238. XXIV/238/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju na rzecz najemców
239. XXIV/239/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Połczyna-Zdroju do podjęcia działań w zakresie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a Uzdrowiskiem Połczyn Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju
240. XXIV/240/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia spółki "Połczyńska Agencja Rozwoju Kultury" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
241.

XXIV/241/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHYLONA

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
242. XXIV/242/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Połczyn-Zdrój n okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
243. XXIV/243/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
244. XXIV/244/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, obejmującego działki nr 7/2 i 10/1 w obrębie ewidencyjnym Międzyborze
245. XXV/245/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Międzyborze.
246. XXV/246/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Ostre Bardo gm. Połczyn-Zdrój.
247. XXV/247/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Sucha gm. Połczyn-Zdrój.
 248. XXV/248/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gm. Połczyn-Zdrój.
 249. XXV/249/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dla Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Połczyn dróg gminnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój.
 250. XXV/250/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie-Zdroju wraz z ustanowieniem służebności osobistej.
 251. XXV/251/2012 z dnia 26 wrzesnia 2012 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku.
 252. XXV/252/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju.
253. XXV/253/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 254. XXV/254/2012 z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie waloryzacji wynagrodzenia Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.
255. XXVI/255/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej
256. XXVI/256/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
257. XXVI/257/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
258. XXVI/258/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
259. XXVI/259/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
260. XXVI/260/2012 z dnia  24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Połczyn-Zdrój na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
261. XXVI/261/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji komunalizacyjnej Wojewody Koszalińskiego
262. XXVI/262/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
263. XXVI/263/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
264. XXVI/264/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
265. XXVI/265/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
266. XXVI/266/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
267. XXVI/267/2012 z dnia 24 pażdziernika 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdrój
268. XXVI/268/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju o wyrażeniu zgody na przekazanie dla Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Połczyn dróg gminnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
269. XXVII/269/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
270. XXVII/270/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
271. XXVIII/271/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
272. XXVIII/272/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
273. XXVIII/273/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
274. XXVIII/274/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
275. XXVIII/275/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
276. XXVIII/276/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013 UZASADNIENIE
277. XXVIII/277/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wystąpienia gminy Połczyn-Zdrój ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie
278. XXVIII/278/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Połczyn-Zdrój na lata 2010-2020 Załącznik
279. XXVIII/279/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wystąpienia gminy Połczyn-Zdrój ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
280. XXVIII/280/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
281. XXVIII/281/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Redło gmina Połczyn-Zdrój
282. XXVIII/282/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Sucha gmina Połczyn-Zdrój
283. XXVIII/283/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
284. XXVIII/284/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra gmina Połczyn-Zdrój
285. XXVIII/285/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
286. XXVIII/286/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r."
287. XXVIII/287/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przebudowa Kina Goplana" współfinansowanego z inicjatywy JESSICA - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
288. XXIX/288/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
289. XXIX/289/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku
290. XXX/290/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój  na rok 2013, załączniki
291. XXX/291/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2013 - 2023
292. XXX/292/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r."
293. XXX/293/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu zwalczania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2013 rok.
294. XXX/294/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 006 Połczyna-Zdroju
295. XXX/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
296. XXX/296/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2013 rok
297. XXX/297/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
298. XXX/298/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2013 rok
299. XXX/299/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2012 roku

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X