☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 22.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2013

Lp. Numer i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
300. XXXI/300/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
301. XXXI/301/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Połczyn-Zdrój
302. XXXI/302/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
303. XXXII/303/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej
304. XXXIII/304/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
305. XXXIII/305/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Połczyn-Zdrój
306. XXXIII/306/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem gminy Połczyn-Zdrój na lata 2013-2017"
307. XXXIII/307/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój dla terenu w obrębach Popielewko i Popielewo
308. XXXIII/308/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez najemcę wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
309. XXXIII/309/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez najemcę wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
310. XXXIII/310/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Buślary gmina Połczyn-Zdrój
311. XXXIII/311/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Redło gmina Połczyn-Zdrój
312. XXXIII/312/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój od Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie
313. XXXIII/313/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
314. XXXIII/314/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
315. XXXIII/315/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Połczynie-Zdroju
316. XXXIII/316/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda
317. XXXIII/317/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ogartowo gmina Połczyn-Zdrój
318. XXXIII/318/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Ogartowie gmina Połczyn-Zdrój
319. XXXIII/319/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
320. XXXIV/320/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
321. XXXIV/321/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój
322. XXXIV/322/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
323. XXXIV/323/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki
324. XXXIV/324/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
325. XXXIV/325/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju
326. XXXIV/326/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Gdańskiej
327. XXXIV/327/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez dzierżawcę, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Wiejskiej
328. XXXIV/328/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej
329. XXXV/329/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
330. XXXV/330/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
331. XXXV/331/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Czarnkowie gmina Połczyn-Zdrój
332. XXXV/332/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łęgi gmina Połczyn-Zdrój
333. XXXV/333/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój
334. XXXVI/334/2013 z dnia 29 maja 2013 r w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 r.
335. XXXVI/335/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 r.
336. XXXVI/336/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"
337. XXXVI/337/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w Połczynie-Zdroju
338. XXXVI/338/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 003 Połczyna-Zdroju
339. XXXVI/339/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Rzęsna gmina Połczyn-Zdrój
340. XXXVI/340/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty uzdrowiskowej
341. XXXVI/341/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek
342. XXXVII/342/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok " oraz "Sprawozdania finansowego gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 rok"
343. XXXVII/343/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
344. XXXVII/344/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Popielewo gmina Połczyn-Zdrój
345. XXXVII/345/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu, położonej w miejscowości Gawroniec gmina Połczyn-Zdrój
346. XXXVII/346/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Brusno gmina Połczyn-Zdrój
347. XXXVII/347/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
348. XXXVII/348/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 r.
349. XXXVII/349/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
350. XXXVII/350/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój
351. XXXVII/351/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 006 Połczyna-Zdroju ich najemcy
352. XXXVIII/352/2013 z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój
353. XXXIX/353/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w Połczynie-Zdroju przy ul. Reymonta 12/7
354. XXXIX/354/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Toporzyk gm. Połczyn-Zdrój
355. XXXIX/355/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Redło gm. Połczyn-Zdrój
356. XXXIX/356/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych w miejscowości Gaworkowo gm. Połczyn-Zdrój
357. XXXIX/357/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej w miejscowości Bronowo gm. Połczyn-Zdrój
358. XXXIX/358/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
359. XXXIX/359/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gawroniec gm. Połczyn-Zdrój
360. XXXIX/360/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
361. XXXIX/361/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
362. XXXIX/362/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
363. XXXIX/363/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Połczyna-Zdroju do podjęcia działań w zakresie aktywizacji budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Połczyn-Zdrój
364. XXXIX/364/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Połczyna-Zdroju do podjęcia działań w zakresie przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie nieruchomości położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
365. XXXIX/365/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
366. XXXIX/366/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez najemcę wraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży
367. XL/367/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
368. XLII/368/2013 z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.
369. XLI/369/2013 z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
370. XLI/370/2013 z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do świadczenia usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
371. XLI/371/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
372. XLI/372/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi
373. XLI/373/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu, położonego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 7
374. XLI/374/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Zdrojowej
375. XLI/375/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejsc. Popielewko gm. Połczyn-Zdrój
376. XLI/376/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
377. XLI/377/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Związkowiec" w Połczynie-Zdroju
378. XLI/378/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonych na terenie miasta Połczyna-Zdroju od Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju
379. XLI/379/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu, położonej w obrębie ewidencyjnym Dziwogóra od osoby fizycznej.
380. XLI/380/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
381. XLII/381/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
382. XLII/382/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
383. XLII/383/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
384. XLII/384/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
385. XLII/385/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru
386. XLII/386/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013roku
387. XLII/387/2013 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r".
388. XLII/388/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Redło gm. Połczyn-Zdrój.
389. XLII/389/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Połczyn-Zdrój.
390. XLII/390/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
391. XLII/391/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabyciu najmowanej nieruchomości zabudowanej położonej w miej. Czarnkowie gm. Połczyn-Zdrój oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży
392. XLII/392/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody obciążenia nieruchomości
393. XLII/393/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 1.MN+U
394. XLII/394/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Połczyna-Zdroju
395. XLII/395/2013 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2013-2017"
396. XLII/396/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Ogartowo dot. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku
397. XLIII/397/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2014
398. XLIII/398/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu położonej na terenie gminy Połczyn-Zdrój
399. XLIII/399/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój
400. XLIII/400/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców
401. XLIII/401/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości, położonej na terenie miasta Połczyna-Zdroju
402. XLIII/402/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawach przystąpienia gminy Połczyn-Zdrój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Połczyn-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
403. XLIII/403/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój
404. XLIII/404/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
405. XLIII/405/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
406. XLIII/406/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru
407. XLIII/407/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
408. XLIV/408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2014
409. XLIV/409/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2014-2029
410. XLIV/410/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 dla Gminy Połczyn-Zdrój
411. XLIV/411/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014  r."
412. XLIV/412/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu zwalczania narkomanii w gminie Połczyn-Zdrój na 2014 rok
413. XLIV/413/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy
414. XLIV/414/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
415. XLIV/415/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 2014 rok
416. XLIV/416/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
417. XLIV/417/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
418. XLIV/418/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania, transportu i oczyszczania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
419. XLIV/419/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do świadczenia usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie wspólnot mieszkaniowych
420. XLIV/420/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X