☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Niedziela 19.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016 r. na terenie Połczyna-Zdroju działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z usług prawnika mogą w nim skorzystać osoby, które:

  • nie ukończyły 26 lat,
  • ukończyły 65 lat,
  • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (trzeba okazać ten dokument),
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o pomoc prawną otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie świadczeń nienależnych (należy przedstawić oryginał lub kserokopię decyzji przyznającej takie świadczenie); warunek ten nie jest spełniony w przypadku pobierania wyłącznie innych świadczeń np. zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego lub zasiłku dla bezrobotnych,
  • są kombatantami lub posiadają legitymację weterana albo weterana poszkodowanego (potwierdzenie stanowi w/w legitymacja lub zaświadczenie o statusie kombatanta),
  • są w ciąży, potwierdzonej odpowiednim dokumentem,
  • znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

W ramach tej pomocy osoba uprawniona uzyska informację o swoich prawach i obowiązkach, a także o sposobie rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy prawnej w razie potrzeby pomaga przygotować projekt pisma, np. odwołania, pozwu, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jednak nie dotyczy to spraw, w których toczy się już postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne.

Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a (na parterze, obok głównego wejścia do budynku) w każdy:

wtorek – od godziny 14 do 18

piątek – od godziny 11 do 15.

Więcej informacji nt. funkcjonowania punktu w Połczynie-Zdroju uzyskać można w sekretariacie MGOPS pod numerem telefonu (94) 3666231

Prowadzenie punktu jest zadaniem realizowanym przez powiat świdwiński, wynikającym z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogólnopolski System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja o lokalizacji Punktów oraz harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Świdwińskim w 2020 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2016-01-15 09:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2020-01-13 15:34:48)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X