☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Azbest

INFORMACJA

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, która zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) winna być przedłożona corocznie do dnia 31 stycznia. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (formularz poniżej) i przedkłada ją Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

Ponadto, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu „Ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. Wzór oceny poniżej.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do realizacji przedsięwzięcia związanego z projektem utylizacji azbestu na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Wniosek

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2016-04-07 09:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2019-02-06 14:57:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X