Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Czwartek 14.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

POŚ dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017-2020

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024"

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Połczyna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentem pod nazwą: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024".

Głównym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” jest realizacja przez Gminę Połczyn-Zdrój polityki ochrony środowiska. Stanowi ona podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, łączącą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska oraz przyrody. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024" spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, a cele i zadania w niej wyznaczone są zgodne z celami nadrzędnych dokumentów programowych i strategicznych (krajowych i wojewódzkich). Przy sporządzaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Połczyn-Zdrój na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” uwzględniono również wewnętrzne dokumenty strategiczne gminy.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 26.10.2017r.

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn-Zdrój

• osobiście w Urzędzie Miejskim z siedzibą przy Placu Wolności 3-4, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 106

• drogą mailową na adres e-mail: srodowisko@polczyn-zdroj.pl i projekty@ekolog.pl

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska

Załącznik 1

Obszary chronione w gminie Połczyn-Zdrój

Obszary Natura 2000 w gminie Połczyn-Zdrój

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2017-10-05 09:47:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2017-10-05 09:52:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3729469

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X