☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 19.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Połczyna-Zdroju ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z Organizacjami pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

w terminie 10.10.2017 r.- 30.10.2017 r.

Projekt dokumentu „Programu Współpracy  Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej www.polczyn-zdroj.pl; umig.polczynzdroj.ibip.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje  pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie  z  terenu miasta i gminy  Połczyn-Zdrój .

Zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy „inne podmioty”, to  podmioty  prowadzące  działalność pożytku publicznego, wymienione niżej:

  1. osoby prawne  i jednostki  organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa  do  Kościoła Katolickiego, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków  wyznaniowych oraz o  gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele  statutowe  obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  z dnia  25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają  w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na  realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sprawozdanie z przeprowadzonych  konsultacji, podane zostanie do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Połczynie-Zdroju  oraz na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego  w Połczynie-Zdroju, nie później niż  w ciągu  14 dni  od  daty zakończenia  konsultacji.

 

Zarządzenie Nr 150/Z/2017

Formularz zgłaszania uwag

Projekt programu współpracy

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2017-10-09 14:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2017-10-09 14:10:34)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X