☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Lp. Numer zarządzenia Data wydania aktu W sprawie Jednostka odpowiedzialna za realizację zadań
1. 117/W/2021 07 stycznia 2021 roku powołania komisji i wyboru zadań do naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przewodnicząca Komisji
2. 118/W/2021 08 stycznia 2021 roku zmiany Zarządzenia nr 10/W/2019 Burmistrz Połczyna-Zdroju z dnia 28 stycznia 2019 r. o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Sekretarz Gminy
3. 119/W/2021 12 stycznia 2021 roku powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Sekretarz Gminy
4. 120/W/2021 12 stycznia 2021 roku powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów w dniu 14 stycznia 2021 roku na dzierżawę nieruchomości gminnych Wydział Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa
5. 121/W/2021 15 stycznia 2021 roku powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy Połczyn-Zdrój oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2021-2023 Wydział Administracji
6. 122/W/2021 15 stycznia 2021 roku powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Sekretarz Gminy
7. 123/W/2021 15 stycznia 2021 roku wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój Audytor
8. 124/W/2021 20 stycznia 2021 roku zmiany Zarządzenie Nr 33/W/2019 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych w gminie Połczyn-Zdrój Sekretarz Gminy
9. 125/W/2021 20 stycznia 2021 roku zmiany Zarządzenia Nr 26/W/2019 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Połczyn-Zdrój Sekretarz Gminy
10. 126/W/2021 03 lutego 2021 roku zmiany zarządzenia Nr 66/W/2020 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającego zarządzenie Nr 94/W/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia polityki kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Koordynator ds. Kontroli Zarządczej
11. 127/W/2021 03 lutego 2021 roku powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów w dniu 04 lutego 2021 roku na sprzedaż nieruchomości Przewodnicząca Komisji
12. 128/W/2021 17 lutego 2021 roku powierzenia wykonywania czynności Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Radość" w Połczynie-Zdroju Sekretarz Gminy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2021-01-07 14:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2021-02-22 15:04:35)
 
liczba odwiedzin: 6989210

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X