☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Herb Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2002

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

1.

I/1/2002 z 18 listopada 2002r.

W sprawie objęcia obowiązków przez Burmistrza  Połczyna Zdroju

 2.

I/2/2002 z 18 listopada 2002r.

W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

3.

I/3/2002 z 18 listopada 2002r.

W sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej

4.

II/4/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie zmian w statucie Gminy Połczyn Zdrój

5.

II/5/2002 z 27 listopada 2002r

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego

6.

II/6/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie powołania komisji stałych i jej składów

7.

II/7/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady

8.

II/8/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie zasad wypłat diet i zwrotów kosztów podróży służbowych radnym

9.

II/9/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Połczyna Zdroju

10.

II/10/2002 z 27 listopada 2002r.

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn Zdrój

11.

II/11/2002 z 27 listopada 2002r

W sprawie poręczenia przez gminę Połczyn Zdrój kredytu obrotowego

12.

III/12/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie uchwalenia budżetu Połczyn Zdrój na rok 2003

13.

III/13/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.”

14.

III/14/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn Zdrój w roku 2002

15.

III/15/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/354/2002 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.”

16.

III/16/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, na kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

17.

III/17/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie określenia wzorów informacji i formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

18.

III/18/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

19.

III/19/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy Placu Tysiąclecia

20.

III/20/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w Połczynie – Zdroju przy ul. Młyńskiej

21.

III/21/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Połczyn – Zdrój od osoby fizycznej lub prawnej dwóch lokali mieszkalnych

22.

III/22/2002 z 18 grudnia 2002r

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Połczyn – Zdrój przedszkoli publicznych

23.

III/23/2002 z 18 grudnia 2002r

W sprawie przekazania spółce Zakład Oświetlenia Drogowego „Zachód” Spółka z o. o. w Karlinie środków trwałych oświetlenia drogowego

24.

III/24/2002 z 18 grudnia 2002r

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i jej składów

25.

IV/25/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

26.

IV/26/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie wyboru delegatów do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

27.

IV/27/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie wyboru przedstawiciela gminy Połczyn – Zdrój w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego

28.

IV/28/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie wyboru pełnomocników reprezentujących gminę Połczyn – Zdrój w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Świdwinie

29.

IV/29/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn - Zdrój

30.

IV/30/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn - Zdrój

31.

IV/31/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

32.

IV/32/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn – Zdrój w roku 2002

33.

IV/33/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie opłaty miejscowej w miejscowościach uzdrowiskowych

34.

IV/34/2002 z 30 grudnia 2002r

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X