Misja Urzędu

Misją Urzedu Miejskiego w Połczynie-Zdroju jest zapewnienie należytego, sprawnego i fachowego realizowania przez Urząd zadań własnych gminy, zleconych i powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.

Misje Urzedu realizować będziemy przez:

  1. zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej,
  2. wykonywanie zadań realizowanych przez Urząd w sposób sprawny, kompetentny i uprzejmy,
  3. efektywne zarządzanie mieniem gminnym,
  4. zapewnienie rzetelnej informacji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2011-06-28 13:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2011-06-28 13:35:08)