Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EUR w trybie ustawy prawo zamówień publicznych