Rok 2020

Lp. Data wpływu skargi  Data załatwienia Przedmiot skargi  Komu zlecono załatwienie  Sposób załatwienia
1. 07.02.2020 r. 07.03.2020 r. Na pracownika Straży Miejskiej Wydział Administracji, Straż Miejska Udzielono odpowiedzi na piśmie
2. 20.04.2020 r. 18.05.2020 r. Stawki czynszu Nadleśnictwa Świdwin i zapomoga z MGOPS Przekazano wg kompetencji do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Udzielono odpowiedzi na piśmie
3. 24.04.2020 r. 07.05.2020 r. Skarga dotycząca opłaty za śmieci Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska Udzielono odpowiedzi na piśmie
4. 17.06.2020 r. 25.06.2020 r. Skarga dotyczy zieleni w pasach drogowych oraz "przeszkód" na drodze rowerowej Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, Wydział Promocji, Turystyki i Oświaty Udzielono odpowiedzi na piśmie
5. 22.06.2020 r. 22.06.2020 r. Skarga na Gminną Komisję Rozwiązywań Problemów Alkoholowych Wydział Promocji, Turystyki i Oświaty Udzielono odpowiedzi na piśmie
6. 23.06.2020 r. 07.07.2020 r. Skarga dotyczy stanu kamienic w mieście Przekazano wg właściwości do Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Udzielono odpowiedzi na piśmie
7. 22.07.2020 r. 11.08.2020 r. Skarga na Komendanta Straży Miejskiej Wydział Administracji, Straż Miejska Udzielono odpowiedzi na piśmie
8. 05.10.2020 r. 16.11.2020 r. Skarga na Komendanta Straży Miejskiej Wydział Administracji, Straż Miejska Udzielono odpowiedzi na piśmie
9. 23.11.2020 r. 16.12.2020 r. Skarga na pracownika Ewidencji Działalności Gospodarczej Sekretarz Gminy, Wydział Rozwoju Gminy Udzielono odpowiedzi na piśmie
10. 30.11.2020 r. 21.12.2020 r. Skarga na pracownika Ewidencji Ludności Sekretarz Gminy, Wydział Administracji Udzielono odpowiedzi na piśmie
11. 15.12.2020 r. 22.12.2020 r. Wniosek w zakresie świadczeń z MGOPS, wadliwości lokalu oraz sporu sąsiedzkiego Sekretarz Gminy, Przekazano wg właściwości do MGOPS oraz przekazano wg właściwości do PPK Udzielono odpowiedzi na piśmie
12. 21.12.2020 r. 22.12.2020 r. Skarga na działalność Szpitala w Połczynie-Zdroju Przekazano wg kompetencji do Starostwa Powiatowego w Świdwinie Udzielono odpowiedzi na piśmie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Bieńkowski
(2019-12-14 09:04:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Bieńkowski
(2021-01-20 11:40:34)