Osoby Zarządzające i Członkowie Organu Zarządzającego Gminną Osobą Prawną