Dane adresowe

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WYPŁATY ŚWIADCZENIA ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

Informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie okreslenia "Programu Ochrony środowiska przed hałasem"

---------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi opracowania strategii wraz z diagnozą oraz programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój

---------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej

---------------------------------------------------------------------------

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych

---------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 09 stycznia 2024 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 

---------------------------------------------------------------------------

  STAWKI PODATKÓW

---------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

---------------------------------------------------------------------------

Informacje o planowanych pomiarach PEM

---------------------------------------------------------------------------

Program Ochrony Środowiska

---------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,

Działanie 6.9 Edukacja ogólna o nr. FEPZ.06.09-IP.01-001/23

---------------------------------------------------------------------------

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,

Działanie 6.9 Edukacja ogólna o nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23

---------------------------------------------------------------------------

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych

---------------------------------------------------------------------------

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

---------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

---------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie dla Polaków przyjmujących obywateli Ukrainy

---------------------------------------------------------------------------

System rejestracji uchodźców z Ukrainy / Система реєстрації біженців з України

---------------------------------------------------------------------------

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie
Psychologiczno-Pedagogiczne

---------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESNATÓW

---------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

---------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzielonym wsparciu finansowym w 2021 roku w ramach Priorytetu 3

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

---------------------------------------------------------------------------

"Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że w 2023  roku uzyskała pomoc finansową na zadanie
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połczyn-Zdrój”
w wysokości 13.831,96 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

-----------------------------------------------

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

-------------------------------------------------

SESJE RADY MIEJSKIEJ

-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------
 

-------------------------------------------------

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

Reklamacja wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Regulamin korzystania z GPZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

-------------------------------------------------

BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU

Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.: (94) 36 66 111
fax.: (94) 36 66 105
 

Informacja Publiczna

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wysyłać na adres

sekretariat@polczyn-zdroj.pl

 

RADA MIEJSKA W POŁCZYNIE-ZDROJU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.: (94) 36 66 110
fax.: (94) 36 66 105
 
URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.: (94) 36 66 100
fax.: (94) 36 66 105
główny e-mail do przesyłania pism,
wniosków oraz zapytań odnośnie zamówień publicznych
 
SEKRETARIAT URZĘDU
tel.: (94) 36 66 111
 
SEKRETARZ GMINY
tel : (94) 36 66 119
 
SKARBNIK GMINY
tel.: (94) 36 66 140
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
tel.: (94) 36 66 117
(prowadzenie ewidencji ludności)
tel : (94) 36 66 136

  e-mail : el2@polczyn-zdroj.pl

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI,
INWESTYCJI I BUDOWNICTWA
tel.: (94) 36 66 124
       (94) 36 66 125
       (94) 36 66 126
       (94) 36 66 127
       (94) 36 66 128
       (94) 36 66 135
(prowadzenie utrzymania dróg)
tel : (94) 36 66 135
 
WYDZIAŁ ROZWOJU GMINY I SPRAW SPOŁECZNYCH
tel.: (94) 36 66 120
       (94) 36 66 122
(prowadzenie spraw wiejskich,
ewidencja działalności gospodarczej)
tel.: (94) 36 66 149
 
WYDZIAŁ EDUKACJI
(94) 36 66 121
(94) 36 66 139
 
OBRONA CYWILNA I OBRONNOŚĆ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
tel : (94) 36 66 118
 
WYDZIAŁ KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel.: (94) 36 66 130
      (94) 36 66 131
      (94) 36 66 132
      (94) 36 66 133
      (94) 36 66 115
      (94) 36 66 134
 
WYDZIAŁ FINANSÓW GMINY
tel.: (94) 36 66 141
       (94) 36 66 142
       (94) 36 66 143
       (94) 36 66 144
       (94) 36 66 145
       (94) 36 66 146
       (94) 36 66 147
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Plac Wolności 3 - 4
tel.: (94) 36 63 188
 
STRAŻ MIEJSKA
ul. Plac Wolności 11
tel : 696 812 708
STRAŻNICY STRAŻY MIEJSKIEJ
tel : 668 040 781
 
NIP URZĘDU: 672-10-00-246
REGON URZĘDU: 000523880
 
NIP GMINY: 672-202-34-27
REGON GMINY: 330920860
 
STRONA INTERNETOWA
 
adres skrytki e-PUAP: /umpz/skrytka
 
 
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE
REFERAT TERENOWY W POŁCZYNIE - ZDROJU
     tel : (94) 36 66 138
 

 

 

 

Wytworzył:
Marcin Bieńkowski
Udostępnił:
Kiełbowski Marek
(2003-09-05 10:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Kępa
(2024-06-17 12:37:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki