Aktualności/ Ogłoszenia

DNIA 10.07.2024 r.(środa) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BĘDZIE NIECZYNNY.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WYPŁATY ŚWIADCZENIA ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

Informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie okreslenia "Programu Ochrony środowiska przed hałasem"

---------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi opracowania strategii wraz z diagnozą oraz programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój

---------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej

---------------------------------------------------------------------------

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych

---------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 09 stycznia 2024 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 

---------------------------------------------------------------------------

  STAWKI PODATKÓW

---------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

---------------------------------------------------------------------------

Informacje o planowanych pomiarach PEM

---------------------------------------------------------------------------

Program Ochrony Środowiska

---------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,

Działanie 6.9 Edukacja ogólna o nr. FEPZ.06.09-IP.01-001/23

---------------------------------------------------------------------------

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet6, Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,

Działanie 6.9 Edukacja ogólna o nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23

---------------------------------------------------------------------------

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych

---------------------------------------------------------------------------

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

---------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

---------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie dla Polaków przyjmujących obywateli Ukrainy

---------------------------------------------------------------------------

System rejestracji uchodźców z Ukrainy / Система реєстрації біженців з України

---------------------------------------------------------------------------

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie
Psychologiczno-Pedagogiczne

---------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESNATÓW

---------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

---------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzielonym wsparciu finansowym w 2021 roku w ramach Priorytetu 3

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

---------------------------------------------------------------------------

"Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że w 2023  roku uzyskała pomoc finansową na zadanie
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połczyn-Zdrój”
w wysokości 13.831,96 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

-----------------------------------------------

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

-------------------------------------------------

SESJE RADY MIEJSKIEJ

-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------
 

-------------------------------------------------

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

Reklamacja wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Regulamin korzystania z GPZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

 

Wytworzył:
Marcin Bieńkowski
Udostępnił:
Kiełbowski Marek
(2003-09-05 10:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Kępa
(2024-07-09 10:33:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki