☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Dużej Rodziny

Połczyn-Zdrój, dnia 2014.06.09

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA POŁCZYNA-ZDROJU

 

Zawiadamiam, że zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.poz.755 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od dnia 16 czerwca 2014 roku, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w  Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 5, 78-320 Połczyn-Zdrój będą przyjmowane wnioski o przyznanie Karty Dużej  Rodziny.

Składając wniosek  o przyznanie karty  należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku rodzica  oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci  w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym  terminie ukończenia  nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu  niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie  o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej-zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek wymienionych na stronie:

www.rodzina.gov.pl

www.mpips.gov.pl

Dokumenty będą przyjmowane:

w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju pok. 116

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

OBJAŚNIENIA DO WZORU WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE JEJ DUPLIKATU

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

OŚWIADCZENIE

 

 

                                                                                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2014-06-16 10:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2021-07-07 13:50:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729