Klauzula informacyjna RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

W związku ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. "RODO" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju

Pan: Damian Jesiołowski

e-mail: iod@polczyn-zdroj.pl

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Połczyn-Zdrój z główną siedzibą Urzędu Miejski w Połczynie-Zdroju, mieszczącą się przy Placu Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój – prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.

Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań Gminy:

1 - informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

2 - informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju

3 - informacja dla pracowników Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

4 - informacje dla osób w sprawach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego

5 - informacje dla osób w sprawach dotyczących Dowodów Osobistych

6 - informacje dla osób w sprawach dotyczących Ewidencji Ludności

7 - informacyjna dla osób ubiegających się o wydanie Karty Dużej Rodziny

8 - informacja dla osób biorących udział w konsultacjach, zebraniach, uczestniczących w głosowaniu w ramach Funduszu Sołeckiego

9 - informacja dla radnych Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

10 - informacja dla osób biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

11 - informacje dla osób których wizerunek został zarejestrowany przez kamerę monitoringu wizyjnego

12 - informacje dla osób korzystających z płatnej strefy parkowania

13 - informacje dla osób popełniających wykroczenie

14 - informacja dla osób w sprawach podatkowych

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2018-05-30 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2020-01-29 11:44:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki