☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju

W dniu 12 listopada 2020r.  została podpisana umowa Nr X/2020 z DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza na realizację zadania „Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju”. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania  przetargowego. Termin realizacji do 30 października 2021 roku.

Wartość inwestycji wyniosła 2.036.452,07 zł.

Inwestycja  zlokalizowana jest na działkach nr:

118/1,108/3,115/3,153,163,169/2,181,182,187,188,182 i 184/2 obręb 003 Połczyn-Zdrój.

Zakres prac :

Przebudowa odcinka ulicy Wojska Polskiego na długości 0,078 km, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje i chodników z kostki brukowej  betonowej oraz budowę miejsc postojowych i przebudowie ulicy Chopina  na długości ok. 0,3283 km, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni  jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje, chodników z kostki brukowej  betonowej, opaski chodnikowej z płyt betonowych, murku oporowego z kamienia, schodów z prefabrykatów  betonowych oraz ustawienia znaków  drogowych.  

Budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami: roboty budowlane polegające na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej.

Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim z programu „Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. , Dofinansowanie 60 % wydatków kwalifikowanych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 sierpnia 2021 r. odbył się końcowy odbiór prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju” Inwestycja dofinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac obejmował: przebudowę ulicy Wojska Polskiego polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje i chodników z kostki betonowej oraz budowę miejsc postojowych; przebudowę ulicy Chopina polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesję , chodników z kostki betonowej, opaski chodnikowej, murku oporowego, schodów prowadzących do Liceum Ogólnokształcącego i ustawienia znaków drogowych. W ramach zadania nastąpił również rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej. Przestawione zostały również lampy uliczne i szafki elektryczne przy ulicy Chopina. 

Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona postępowaniu o zamówienie publiczne firma DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w m. Tatów. Pieczę nad prawidłową realizacją robót budowlanych sprawował inspektor nadzoru Edward Woźniak ze Szczecinka.

W 2020 r. Gmina Połczyn-Zdrój uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i część tych środków przeznaczyła na realizację „Przebudowy ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju”. Na realizację prac związanych z rozdziałem sieci kanalizacyjnej Gmina otrzymała również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość robót budowlanych wyniosła 2.274.509,91 zł brutto.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2020-11-18 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2021-08-16 15:43:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729