☰ Menu
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do inorm publ nie udost.w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U.  z 2018 r. poz 1330)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze, pok. 01, tel. 36 66 100


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1330)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kiełbowski Marek
(2003-09-05 12:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2018-07-31 13:25:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1799729