Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn Zdrój

na okres 3 lat, tj. od 05.12.2018 do 04.12.2019; od 05.12.2019 do 04.12.2020; od 05.12.2020 do 04.12.2021.

Informacja

Decyzja Nr SZ.RET.070.4.181.2018,NJ.BK z dnia 06.11.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn Zdrój na okres 3 lat, tj. od 05.12.2018 do 04.12.2021.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowski Marcin
(2018-12-06 08:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowski Marcin
(2018-12-06 08:04:45)